Quảng Ninh:

Công đoàn cùng ngân hàng ký thỏa thuận hợp tác ưu đãi đoàn viên

LĐLĐ tỉnh  Quảng Ninh và Chi nhánh các Agribank tại Quảng Ninh ký kết chương trình hợp tác hỗ trợ đoàn viên. Ảnh: Thanh Hằng
LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Chi nhánh các Agribank tại Quảng Ninh ký kết chương trình hợp tác hỗ trợ đoàn viên. Ảnh: Thanh Hằng
LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Chi nhánh các Agribank tại Quảng Ninh ký kết chương trình hợp tác hỗ trợ đoàn viên. Ảnh: Thanh Hằng
Lên top