Công đoàn cùng doanh nghiệp: Nỗ lực chăm lo đời sống người lao động

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng (thứ hai, từ phải sang) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền (ngoài cùng, bên trái) thăm hỏi, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: Thiên Lý
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng (thứ hai, từ phải sang) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền (ngoài cùng, bên trái) thăm hỏi, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: Thiên Lý
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng (thứ hai, từ phải sang) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền (ngoài cùng, bên trái) thăm hỏi, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: Thiên Lý
Lên top