Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh tổng kết công tác công đoàn năm 2019

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn Công an Nhân dân (thứ 5 từ phải sang) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Cục H08. Ảnh: Trần Kiều
Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn Công an Nhân dân (thứ 5 từ phải sang) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Cục H08. Ảnh: Trần Kiều
Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn Công an Nhân dân (thứ 5 từ phải sang) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Cục H08. Ảnh: Trần Kiều
Lên top