Công đoàn cụ thể hóa lời kêu gọi ái quốc của Bác

Với sự hưởng ứng tích cực phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu, CNLĐ đã góp phần quan trọng hoàn thành sớm công trình. Ảnh: A.Quỳnh
Với sự hưởng ứng tích cực phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu, CNLĐ đã góp phần quan trọng hoàn thành sớm công trình. Ảnh: A.Quỳnh
Với sự hưởng ứng tích cực phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu, CNLĐ đã góp phần quan trọng hoàn thành sớm công trình. Ảnh: A.Quỳnh
Lên top