Công đoàn Cty Xăng dầu Quảng Bình hỗ trợ các trường học bị thiệt hại do mưa lũ