Công đoàn Cty Vietex có nhiều hoạt động nổi bật

Công đoàn Cty Vietex trao quà hỗ trợ đoàn viên khó khăn
Công đoàn Cty Vietex trao quà hỗ trợ đoàn viên khó khăn
Công đoàn Cty Vietex trao quà hỗ trợ đoàn viên khó khăn
Lên top