Công đoàn Cty TNHH MTV dệt kim Đông Xuân: Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động