Công đoàn Cty Mai Linh Ninh Bình phát đồ ăn sáng miễn phí cho lái xe

Công đoàn Cty Mai Linh Ninh Bình phát đồ ăn sáng cho lái xe. Ảnh: NT
Công đoàn Cty Mai Linh Ninh Bình phát đồ ăn sáng cho lái xe. Ảnh: NT
Công đoàn Cty Mai Linh Ninh Bình phát đồ ăn sáng cho lái xe. Ảnh: NT
Lên top