Công đoàn Cty Điện lực Đắk Nông: Chăm lo tốt nhất cho NLĐ

Điện lực Đắk Nông thăm hỏi công nhân trạm 110 Cư Jut nhân dịp Tháng công nhân 2019.
Điện lực Đắk Nông thăm hỏi công nhân trạm 110 Cư Jut nhân dịp Tháng công nhân 2019.
Điện lực Đắk Nông thăm hỏi công nhân trạm 110 Cư Jut nhân dịp Tháng công nhân 2019.
Lên top