Công đoàn Cty điện lực Đắk Nông chăm lo đời sống NLĐ

Nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa được ngành điện tổ chức hướng tới NLĐ nghèo, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa được ngành điện tổ chức hướng tới NLĐ nghèo, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa được ngành điện tổ chức hướng tới NLĐ nghèo, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top