Công đoàn Cty Dệt may Huế: Người lao động thực sự được chăm lo

NLĐ ở Cty CP Dệt May Huế tham gia tích cực các hoạt động do CĐ Cty tổ chức. Ảnh: CĐDM
NLĐ ở Cty CP Dệt May Huế tham gia tích cực các hoạt động do CĐ Cty tổ chức. Ảnh: CĐDM
NLĐ ở Cty CP Dệt May Huế tham gia tích cực các hoạt động do CĐ Cty tổ chức. Ảnh: CĐDM
Lên top