Công đoàn Cty CP Sản xuất hàng thể thao CN Thái Bình: Điểm sáng trong hoạt động công đoàn