Công đoàn Cty CP Phát triển năng lượng ĐNÁ nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai trao tặng cờ thi đua cho CĐ Cty CP Phát triển năng lượng ĐNÁ.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai trao tặng cờ thi đua cho CĐ Cty CP Phát triển năng lượng ĐNÁ.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai trao tặng cờ thi đua cho CĐ Cty CP Phát triển năng lượng ĐNÁ.
Lên top