Công đoàn Cty CP caosu Đà Nẵng: 221 lao động nữ đạt danh hiệu “Hai giỏi”