Công đoàn Cty Cấp nước Nghệ An: Đồng hành với doanh nghiệp vì người lao động