Công đoàn Công ty VAECO sẻ chia cùng trẻ em vùng cao

Công đoàn Công ty VAECO thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với UBND xã Y Tý đã tổ chức chương trình bàn giao lớp học và tặng quà trường mầm non Lao Chải 2, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: D.Linh
Công đoàn Công ty VAECO thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với UBND xã Y Tý đã tổ chức chương trình bàn giao lớp học và tặng quà trường mầm non Lao Chải 2, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: D.Linh
Công đoàn Công ty VAECO thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với UBND xã Y Tý đã tổ chức chương trình bàn giao lớp học và tặng quà trường mầm non Lao Chải 2, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: D.Linh
Lên top