Công đoàn Công ty TNHH Pou Li Việt Nam tặng quà cho công nhân lao động

CĐCS Công ty TNHH Pou Li Việt Nam tặng quà cho người lao động.
CĐCS Công ty TNHH Pou Li Việt Nam tặng quà cho người lao động.
CĐCS Công ty TNHH Pou Li Việt Nam tặng quà cho người lao động.
Lên top