Công đoàn Công ty than Mạo Khê tập huấn nghiệp vụ

Lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn do Công đoàn Công ty than Mạo Khê tổ chức. Ảnh: ĐH CĐ
Lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn do Công đoàn Công ty than Mạo Khê tổ chức. Ảnh: ĐH CĐ
Lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn do Công đoàn Công ty than Mạo Khê tổ chức. Ảnh: ĐH CĐ
Lên top