Công đoàn Công ty Rạng Đông: Chung tay đẩy lùi COVID-19

Công trình phun khử khuẩn tự động được lắp đặt tại công ty.
Công trình phun khử khuẩn tự động được lắp đặt tại công ty.
Công trình phun khử khuẩn tự động được lắp đặt tại công ty.
Lên top