Công đoàn Công ty CP Carbon Việt Nam trao quà tại Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Ngọc Sa - Giám đốc kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty CP Carbon Việt Nam trao quà cho công nhân thuộc Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Ngọc Sa - Giám đốc kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty CP Carbon Việt Nam trao quà cho công nhân thuộc Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Ngọc Sa - Giám đốc kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty CP Carbon Việt Nam trao quà cho công nhân thuộc Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top