Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An trao quà học sinh giỏi

Công đoàn Công ty cổ phần Dệt may Phú Hoà An trao quà học sinh giỏi năm học 2020-2021 thông qua cán bộ công nhân viên. Ảnh: CĐN
Công đoàn Công ty cổ phần Dệt may Phú Hoà An trao quà học sinh giỏi năm học 2020-2021 thông qua cán bộ công nhân viên. Ảnh: CĐN
Công đoàn Công ty cổ phần Dệt may Phú Hoà An trao quà học sinh giỏi năm học 2020-2021 thông qua cán bộ công nhân viên. Ảnh: CĐN
Lên top