Công đoàn Công ty Cảng Nghệ Tĩnh trao quà cho công nhân lao động

Ông Trần Văn Tú (trái) – Chủ tịch Công đoàn Cảng Nghệ Tĩnh trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Liễu
Ông Trần Văn Tú (trái) – Chủ tịch Công đoàn Cảng Nghệ Tĩnh trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Liễu
Ông Trần Văn Tú (trái) – Chủ tịch Công đoàn Cảng Nghệ Tĩnh trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Liễu
Lên top