Công đoàn Công thương VN tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn VN

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho lãnh đạo Bộ Công Thương. Ảnh: S.T
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho lãnh đạo Bộ Công Thương. Ảnh: S.T
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho lãnh đạo Bộ Công Thương. Ảnh: S.T
Lên top