Công đoàn Công Thương VN kỷ niệm 10 năm thành lập

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Bộ Công thương  Cao Quốc Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân là "Lao động giỏi". Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân là "Lao động giỏi". Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân là "Lao động giỏi". Ảnh: B.M
Lên top