Công đoàn Công Thương VN hỗ trợ người lao động Cty CP nhựa Hưng Yên bị thiệt hại do hỏa hoạn

Phó Chủ tịch CĐ Công Thương VN Quách Văn Ngọc (thứ hai từ phải sang) trao tiền hỗ trợ cho Công đoàn Công ty CP nhựa Hưng Yên. Ảnh: C.T
Phó Chủ tịch CĐ Công Thương VN Quách Văn Ngọc (thứ hai từ phải sang) trao tiền hỗ trợ cho Công đoàn Công ty CP nhựa Hưng Yên. Ảnh: C.T
Phó Chủ tịch CĐ Công Thương VN Quách Văn Ngọc (thứ hai từ phải sang) trao tiền hỗ trợ cho Công đoàn Công ty CP nhựa Hưng Yên. Ảnh: C.T