Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN

Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy phổ biến Nghị quyết Đại hội XII CĐVN. Ảnh: C.T
Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy phổ biến Nghị quyết Đại hội XII CĐVN. Ảnh: C.T
Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy phổ biến Nghị quyết Đại hội XII CĐVN. Ảnh: C.T
Lên top