Công đoàn Công thương Việt Nam tập huấn công tác thoả ước lao động tập thể

Chủ tịch Công đoàn Công thương VN Trần Quang Huy tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác thực hiện TƯLĐTT giai đoạn 2013-2018.
Chủ tịch Công đoàn Công thương VN Trần Quang Huy tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác thực hiện TƯLĐTT giai đoạn 2013-2018.
Chủ tịch Công đoàn Công thương VN Trần Quang Huy tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác thực hiện TƯLĐTT giai đoạn 2013-2018.
Lên top