Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động Tết trồng cây 2021

Các đại biểu trồng cây tại Lễ phát động của Công đoàn Công Thương Việt Nam. Ảnh Mai Dung
Các đại biểu trồng cây tại Lễ phát động của Công đoàn Công Thương Việt Nam. Ảnh Mai Dung
Các đại biểu trồng cây tại Lễ phát động của Công đoàn Công Thương Việt Nam. Ảnh Mai Dung
Lên top