Công đoàn Công thương Việt Nam: Nắm bắt tình hình hoạt động tại CĐ TCty Thép Việt Nam

Đoàn Công tác CĐCTVN làm việc với CĐ TCty Thép VN - CTCP. Ảnh: T.G
Đoàn Công tác CĐCTVN làm việc với CĐ TCty Thép VN - CTCP. Ảnh: T.G
Đoàn Công tác CĐCTVN làm việc với CĐ TCty Thép VN - CTCP. Ảnh: T.G
Lên top