Công đoàn Công Thương Nghệ An trao 37 suất quà cho lao động khó khăn

Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An đã trao lương thực và hàng thiết yếu hỗ trợ công nhân lao động tại các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An đã trao lương thực và hàng thiết yếu hỗ trợ công nhân lao động tại các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An đã trao lương thực và hàng thiết yếu hỗ trợ công nhân lao động tại các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Lên top