Công đoàn Công thương Hà Nội tuyên dương trên 90 công nhân lao động

Những công nhân được tuyên dương. Ảnh: Hải Anh
Những công nhân được tuyên dương. Ảnh: Hải Anh
Những công nhân được tuyên dương. Ảnh: Hải Anh
Lên top