Công đoàn, công nhân lao động tiếp tục chủ động phòng chống COVID-19

Công nhân Cty May mặc Triple Việt Nam mang khẩu trang trong giờ làm việc (ảnh chụp ngày 29.7). Ảnh: Đức Long
Công nhân Cty May mặc Triple Việt Nam mang khẩu trang trong giờ làm việc (ảnh chụp ngày 29.7). Ảnh: Đức Long
Công nhân Cty May mặc Triple Việt Nam mang khẩu trang trong giờ làm việc (ảnh chụp ngày 29.7). Ảnh: Đức Long
Lên top