Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: Hơn 4.300 sáng kiến làm lợi 600 tỉ đồng