Công đoàn Công nghiệp Hoá chất hỗ trợ xóm công nhân nước rửa tay diệt khuẩn

Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao nước rửa tay diệt khuẩn của Công đoàn Công nghiệp hoá chất tặng cho công nhân toà nhà CT1A Khu nhà ở Công nhân xã Kim Chung. Ảnh: Tam Anh
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao nước rửa tay diệt khuẩn của Công đoàn Công nghiệp hoá chất tặng cho công nhân toà nhà CT1A Khu nhà ở Công nhân xã Kim Chung. Ảnh: Tam Anh
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao nước rửa tay diệt khuẩn của Công đoàn Công nghiệp hoá chất tặng cho công nhân toà nhà CT1A Khu nhà ở Công nhân xã Kim Chung. Ảnh: Tam Anh
Lên top