Công đoàn Công an Nhân dân: Tổ chức Hội thi “Lái xe giỏi - an toàn”

Ban tổ chức trao phần thưởng cho các đội đạt thành tích cao trong Hội thi. Ảnh: Trần Dịu
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các đội đạt thành tích cao trong Hội thi. Ảnh: Trần Dịu
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các đội đạt thành tích cao trong Hội thi. Ảnh: Trần Dịu
Lên top