Công đoàn Công an nhân dân tiếp nhận 80 triệu đồng ủng hộ đoàn viên

Công đoàn Công an nhân dân trao quà tặng tại chốt cách ly thôn Yên Dục, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. Ảnh: Lương Hạnh.
Công đoàn Công an nhân dân trao quà tặng tại chốt cách ly thôn Yên Dục, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. Ảnh: Lương Hạnh.
Công đoàn Công an nhân dân trao quà tặng tại chốt cách ly thôn Yên Dục, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top