Công đoàn Công an nhân dân phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân

Diễn tập cứu hộ cứu nạn tại buổi phát động Tháng Công nhân của CĐ CAND.
Diễn tập cứu hộ cứu nạn tại buổi phát động Tháng Công nhân của CĐ CAND.
Diễn tập cứu hộ cứu nạn tại buổi phát động Tháng Công nhân của CĐ CAND.
Lên top