CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ:

Công đoàn cơ sở xây dựng Quỹ tương trợ trên 1,9 tỷ đồng

Lên top