Công đoàn cơ sở Vina Kyung Seung - Tưng bừng tổ chức Tết Sum vầy 2017