Công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Phải lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các đại biểu tham gia hội thảo xác định nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS. Ảnh: T.V
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các đại biểu tham gia hội thảo xác định nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS. Ảnh: T.V
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các đại biểu tham gia hội thảo xác định nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS. Ảnh: T.V
Lên top