Công đoàn cơ sở trồng đường hoa nông thôn mới

Đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Triệu Đại (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) trồng hoa dọc tuyến đường. Ảnh: CĐ Triệu Phong
Đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Triệu Đại (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) trồng hoa dọc tuyến đường. Ảnh: CĐ Triệu Phong
Đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Triệu Đại (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) trồng hoa dọc tuyến đường. Ảnh: CĐ Triệu Phong
Lên top