Công đoàn cơ sở Tổng Công ty May Nhà Bè chăm lo người lao động khó khăn

Trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn. Ảnh: CĐ TCty
Trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn. Ảnh: CĐ TCty
Trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn. Ảnh: CĐ TCty
Lên top