Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè trao tiền sửa nhà

Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Cổ phần  May Nhà Bè đã trao tiền sửa chữa nhà cho nữ công nhân khó khăn. Ảnh: CĐ DMVN
Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè đã trao tiền sửa chữa nhà cho nữ công nhân khó khăn. Ảnh: CĐ DMVN
Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè đã trao tiền sửa chữa nhà cho nữ công nhân khó khăn. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top