Công đoàn cơ sở Pou Hung Việt Nam tổ chức cho 100 cán công đoàn về nguồn

Trao quà cho các cán bộ tham gia bốc thăm trúng thưởng. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Trao quà cho các cán bộ tham gia bốc thăm trúng thưởng. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Trao quà cho các cán bộ tham gia bốc thăm trúng thưởng. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top