Công đoàn cơ sở phối hợp xây được 9 trường học ở vùng khó khăn

Gói bánh chưng là một trong những hoạt động của chương trình Tết sum vầy do Công đoàn Công ty TNHH Toto Việt Nam phối hợp tổ chức luôn thu hút người lao động, đoàn viên tham gia. Ảnh: Kiều Vũ
Gói bánh chưng là một trong những hoạt động của chương trình Tết sum vầy do Công đoàn Công ty TNHH Toto Việt Nam phối hợp tổ chức luôn thu hút người lao động, đoàn viên tham gia. Ảnh: Kiều Vũ
Gói bánh chưng là một trong những hoạt động của chương trình Tết sum vầy do Công đoàn Công ty TNHH Toto Việt Nam phối hợp tổ chức luôn thu hút người lao động, đoàn viên tham gia. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top