Công đoàn cơ sở phát khẩu trang cho đoàn viên

Phát khẩu trang cho đoàn viên CĐ trong đơn vị. Ảnh: CĐHK
Phát khẩu trang cho đoàn viên CĐ trong đơn vị. Ảnh: CĐHK
Phát khẩu trang cho đoàn viên CĐ trong đơn vị. Ảnh: CĐHK
Lên top