Công đoàn cơ sở được chủ động chi trả xét nghiệm COVID-19 cho NLĐ

Công ty CP Caosu Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho NLĐ. Ảnh: CTCC
Công ty CP Caosu Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho NLĐ. Ảnh: CTCC
Công ty CP Caosu Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho NLĐ. Ảnh: CTCC
Lên top