Công đoàn cơ sở của Công đoàn Dệt may Việt Nam thưởng con NLĐ gần 4,2 tỉ

Công đoàn cơ sở Phù Hòa An gửi quà khen thưởng học sinh giỏi cho con cán bộ công nhân viên lao động năm học 2020-2021. Ảnh: CĐN
Công đoàn cơ sở Phù Hòa An gửi quà khen thưởng học sinh giỏi cho con cán bộ công nhân viên lao động năm học 2020-2021. Ảnh: CĐN
Công đoàn cơ sở Phù Hòa An gửi quà khen thưởng học sinh giỏi cho con cán bộ công nhân viên lao động năm học 2020-2021. Ảnh: CĐN
Lên top