Công đoàn cơ sở Cty Pouchen VN hỗ trợ tiêu thụ 17 tấn vải thiều

Công đoàn cơ sở Cty TNHH Pouchen VN hỗ trợ tiêu thụ 17 tấn vải thiều. Ảnh: Minh Châu
Công đoàn cơ sở Cty TNHH Pouchen VN hỗ trợ tiêu thụ 17 tấn vải thiều. Ảnh: Minh Châu
Công đoàn cơ sở Cty TNHH Pouchen VN hỗ trợ tiêu thụ 17 tấn vải thiều. Ảnh: Minh Châu
Lên top