LĐLĐ TỈNH NINH BÌNH VÀ BÁO LAO ĐỘNG PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2023:

Công đoàn cơ sở cần chủ động tiếp cận thông tin từ báo ngành

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển (bên phải) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Dương Đức Khanh tại lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2023 giữa hai đơn vị. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển (bên phải) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Dương Đức Khanh tại lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2023 giữa hai đơn vị. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển (bên phải) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Dương Đức Khanh tại lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2023 giữa hai đơn vị. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG